Pełna Księgowość

Usługa pełna księgowość adresowana jest do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, fundacji, stowarzyszeń

Dokumenty dostarczaj drogą elektroniczną lub tradycyjnie. 

3 Pakiety dostosowane do różnych potrzeb
Wybierz odpowiedni dla Ciebie pakiet i określ miesięczną liczbę dokumentów księgowych w ramach wybranego pakietu.
Sprawdź miesięczną cenę za usługę księgową

 

 Pakiet Podstawowy
 
 Pakiet Średni  
 
 Pakiet Rozszerzony
 
dla mikrospółem, oraz spółek rozpoczynających działalność 
   
dla małych przedsiębiorców 
   
dla wymagających
Liczba dokumentów w Pakiecie: 5-10   liczba dokumentów: do 40, do 100, do 200 lub do 400 i więcej   zakres usługi ustalany indywidualnie
cena: od 220,00 zł netto   cena od 500,00 zł netto   cena uslugi ustalana indywidualnie
         
         
 

 

Wszystkie pakiety zawierają:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR.
  • Rozliczanie podatku VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT.
  • Prognoza rozliczenia podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia.
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  • Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
  • Rozliczenie różnic kursowych od transakcji w walutach obcych.
  • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.