Księga Rozchodów i Przychodów, Ryczałt

Oferta dla samozatrudnionych, osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich.

Dokumenty dostarczaj drogą elektroniczną lub tradycyjnie. 

3 Pakiety dostosowane do różnych potrzeb
Wybierz odpowiedni dla Ciebie pakiet i określ miesięczną liczbę dokumentów księgowych w ramach wybranego pakietu.
Sprawdź miesięczną cenę za usługę księgową

 

 Pakiet Podstawowy
 
 Pakiet Średni  
 
 Pakiet Rozszerzony
 
dla samozatrudnionych
   
dla małych przedsiębiorców 
   
dla wymagających
Liczba dokumentów w Pakiecie: 5   liczba dokumentów: do 20, do 50, do 100 lub do 200   zakres usługi ustalany indywidualnie
cena: 160,00 zł netto   cena od 265,00 zł netto   cena uslugi ustalana indywidualnie
         
         
 

 

Wszystkie pakiety zawierają:

  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPIR) lub ewidencji przychodów (ryczałt), wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, sporządznie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP) na życzenie urzędu skarbowego.
  • Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
  • Rozliczanie podatku VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT i ich przesyłanie do urzędu skarbowego.
  • Prognoza rozliczenia podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia.
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  • Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych.
  • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.